טקילה מילאגרו אנייחו - Tequila Milagro Anejo 
טקילה מילאגרו סילבר - Tequila Milagro Silver 
טקילה מילאגרו סלקטד בארל סילבר - Milagro Tequila Select Barrel Silver 
טקילה מילאגרו סלקטד בארל רפוסאדו - Milagro Tequila Select Barrel Reposado 
טקילה מילאגרו רפוסאדו - Milagro Tequila Reposado 
טקילה מילגארו סלקטד בארל אנייחו - Milagro Tequila Select Barrel Anejo