גלנפידיך 12 שנה - Glenfiddich 12 Years Old 
גלנפידיך 14 שנה "אלון עשיר" - Rich Oak 14 Years Old 
גלנפידיך 15 שנה סולרה ריזרב - Solera Reserve 15 Years Old 
גלנפידיך 18 שנה אנשנט רזרב - Ancient Reserve 18 Years Old 
גלנפידיך 19 שנה, עידן התגלית 
גלנפידיך 21 שנה גראנד רזרבה - Gran Reserva 21 Year Old 
גלנפידיך 30 שנה - Glenfiddich 30 Year Old