סרו אניון קריאנזה - Cerro Anon Crianza 
סרו אניון רזרבה - Cerro Anon Reserva 
ריוחה לה קתדראל - Rioja La Catedral