אשאוואל פרר "קאיימרה" - Quimera 
אשאוואל פרר מאלבק מנדוזה - Malbec Mendoza 
פינקה אלטאמירה - Finca Altamira